Een bijzondere erfenis

Op 30 juli jongstleden overleed onze beste vriendin na een lange, slopende ziekte. Vijf dagen eerder waren haar kleinkinderen geboren, een tweeling van haar jongste zoon en schoondochter, onze buren. Dat zij die geboorte nog mocht meemaken geeft heel veel troost. In januari kreeg onze vriendin te horen dat zij terminaal was. Terminaal betekent een […]

Read More