Over het project ‘Verhalen van Verlies’

Het is een ervaring die veel mensen kunnen herkennen: overleden dierbaren die voortleven in een symbool of een verhaal. Communicatie- en informatiewetenschapper Judith Peters van de Radboud Universiteit wil graag onderzoek doen naar de kracht van deze verhalen. Vanaf maandag 3 september kunnen mensen een verhaal doneren op deze site of een kleine bijdrage doneren op het crowdfunding platform van de Radboud Universiteit.

Voor haar masterscriptie deed Judith al een eerste onderzoek naar het fenomeen dat in de psychologie ‘symbolische onsterfelijkheid’ wordt genoemd.  Judith: ‘Voor mijn onderzoek betekent dit dat veel mensen met de angst en verdriet rond de dood van hun dierbaren proberen om te gaan door verhalen te vertellen over hoe de dierbare op een bepaalde manier voortleeft. Of om ervaringen te zien als beloftes van een letterlijk of figuurlijk leven na de dood.’  Judith’s onderzoek tot op heden suggereert dat dit soort verhalen hoop kunnen bieden aan mensen in rouw. Judith heeft dit zelf meegemaakt met haar overleden vader: ‘Toen ik een paar jaar geleden op mijn vaders sterfdag op zijn graf stond, begon er ineens een zonnestraaltje te schijnen. Ik keek om me heen en ontdekte dat het alleen over mijn vaders graf scheen. Het zonnestraaltje gaf mij het gevoel dat mijn vader nog op een bepaalde manier bij me was. Het zorgde ervoor dat ik het verlies van mijn vader beter kon dragen, omdat het de dood wat minder definitief maakte.’

Verhalen doneren

Nu Judith haar master heeft afgerond wil ze vervolgonderzoek doen of dit soort verhalen mensen in rouw helpen om het verlies te accepteren, maar ook hoe dat dan werkt. Daarvoor heeft Judith onder andere verhalen van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Herkent u het verhaal van Judith? Heeft u een vergelijkbare ervaring? U kunt haar helpen door hier uw verhaal te vertellen. Aan de hand van een aantal vragen kunt uw uw persoonlijke verhaal met haar delen. U kunt zelf aangeven of u uw verhaal openbaar mag worden gemaakt of alleen bestemd is voor het onderzoek.

Mensen kunnen daarnaast een financiële bijdrage doneren aan het project aan op het crowdfunding platform van de Radboud Universiteit. Er zijn verschillende beloningen beschikbaar voor donateurs. Het onderzoek en de verhalen zullen uiteindelijk beschikbaar worden gemaakt in een publieksvertaling die bedoeld is om mensen in een donkere periode een lichtpuntje te bieden.

De campagne Verhalen van Verlies loopt van 3 september tot 2 november met Allerzielen de dag waarop de overledenen worden herdacht. Onderzoekster Judith Peters krijgt voor het verhaal hulp van onder andere Uitvaart Museum Tot Zover, zanger Marco Borsato en schrijver Arjen de Wit. Op www.ru.nl/crowdfunding kunnen mensen een financiële bijdrage doen op www.verhalenvanverlies.nl kunnen mensen een eigen verhaal delen.

Over Judith

Judith Peters (14 mei 1991) volgde tussen 2011-2015 de opleiding pedagogiek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, en  rondde in 2017 cum laude de master Communicatie & Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit af. Voor haar scriptie getiteld: “Existentiële verhalen: de kracht van (symbolische) onsterfelijkheid bij verlies bekeken vanuit de terror management theorie” ontvangt zij op 3 september 2018 de Universitaire Studieprijs (Faculteit der Letteren).

Voor vragen of opmerkingen kunnen mensen Judith mailen op verhalenvanverlies@ru.nl