Over het project ‘Verhalen van Verlies’

Het is een ervaring die veel mensen kunnen herkennen: overleden dierbaren die voortleven in een symbool of een verhaal. Communicatie- en informatiewetenschapper Judith Peters van de Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar deze verhalen.

Voor haar masterscriptie deed Judith al een eerste onderzoek naar het fenomeen dat in de psychologie ‘symbolische onsterfelijkheid’ wordt genoemd. Judith: ‘Voor mijn onderzoek betekent dit dat veel mensen met de angst en verdriet rond de dood van hun dierbaren proberen om te gaan door verhalen te vertellen over hoe de dierbare op een bepaalde manier voortleeft. Of om ervaringen te zien als beloftes van een letterlijk of figuurlijk leven na de dood.’ Judith’s onderzoek tot op heden suggereert dat dit soort verhalen hoop kunnen bieden aan mensen in rouw. Judith heeft dit zelf meegemaakt met haar overleden vader: ‘Toen ik een paar jaar geleden op mijn vaders sterfdag op zijn graf stond, begon er ineens een zonnestraaltje te schijnen. Ik keek om me heen en ontdekte dat het alleen over mijn vaders graf scheen. Het zonnestraaltje gaf mij het gevoel dat mijn vader nog op een bepaalde manier bij me was. Het zorgde ervoor dat ik het verlies van mijn vader beter kon dragen, omdat het de dood wat minder definitief maakte.’

Na het afronden van haar master startte Judith de crowdfunding Verhalen van Verlies. Mensen konden geld doneren om vervolgonderzoek mogelijk te maken en hun eigen ervaring met symbolische onsterfelijkheid delen op deze website. Dit gaf Judith de kans om terugkerende thema’s in de verhalen en de gevolgen van het schrijven en het delen van de verhalen te onderzoeken.

Om de resultaten van het onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken, is het boekje ‘Ze kwamen nog één keer terug’ uitgebracht. Het bevat tien persoonlijke verhalen die tijdens de crowdfunding zijn gedeeld en beschrijft de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksproject. Het onderzoek doet geen uitspraken over de herkomst van de ervaringen met symbolische onsterfelijkheid. Het kijkt puur naar de aard van de ervaringen en wat het met mensen doet.

Het boekje markeert het eindpunt van het Verhalen van Verlies-project, maar deze website blijft nog in de lucht, zodat u de verhalen kunt lezen of uw eigen verhaal kunt delen.

Verhalen delen

Herkent u het verhaal van Judith? Heeft u een vergelijkbare ervaring? Op deze website is ruimte om uw verhaal te vertellen. Aan de hand van een aantal vragen kunt u uw persoonlijke verhaal delen. U kunt zelf aangeven of uw verhaal openbaar mag worden gemaakt, of alleen achter de schermen door Judith gelezen kan worden.

Over Judith

Judith Peters (1991) rondde in 2017 cum laude de master Communicatie & Beïnvloeding af, aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Voor haar masterscriptie naar existentiële verhalen ontving zij in 2018 de Universitaire Studieprijs. De resultaten van haar masterscriptie waren de aanleiding voor haar onderzoeksproject Verhalen van Verlies, wat heeft geresulteerd in dit boekje.

Voor vragen of opmerkingen kunnen mensen Judith mailen op verhalenvanverlies@gmail.com.